Algemene voorwaarden

Klik op de onderstaande knop om ons algemeen reglement te raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen @ Retro Made in Asia en Made in Asia

Toegelaten. Maar vergeet niet: hoe meer zakken, hoe meer controles en hoe langer je in de wachtrij zal staan. Neem dus geen zak mee als u er geen nodig heeft.

Een doorzichtige zak is altijd makkelijk en snel te controleren!

Ja, zowel in Namur Expo als in Brussels Expo.

Ja, dat is zeker mogelijk. Vergeet niet om een stempel of iets dergelijks te vragen aan security. Anders kan die niet verifiëren dat je snel even buiten en binnen ging en moet je opnieuw betalen.

Ja, MAAR je mag ze niet dragen als security je controleert aan de ingang. Je mag ze wel gewoon aandoen zodra security klaar is met de controle.

Ja, maar weet wel dat er meerdere cateringpunten zullen zijn met héérlijke Aziatische specialiteiten!

Wapenreglement

 • De bezoeker dient te allen tijde alle toepasselijke wetgeving (zowel nationaal als lokaal) inzake wapendracht en -gebruik na te leven. Voormelde wetgeving heeft steeds voorrang ingeval van tegenstrijdigheid met dit algemeen reglement.
 • Instructies: U dient ieder verzoek en/of instructie die verband houdt met de wapens die u draagt en/of gebruikt en die uitgaan van hetzij een politieman, brandweerman en/of andere vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een bewaker van Brussels of Namur Expo hetzij een crewlid van de organisatie onmiddellijk na te leven.
 • Categorieën: Wapens worden in drie categorieën onderverdeeld:

Wapens die niet op (Rétro) Made In Asia worden toegelaten

Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geneutraliseerde of gedemilitariseerde wapens, brandwapens, wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, airsoft-wapens, spring- of valmessen met slot, vlindermessen, werpmessen, boksbeugels, dolken, dolkmessen, jachtmessen, alarmwapens, vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen, degenstokken en geweerstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) voor ‘zelfverdediging’, nunchakus, werpsterren en geluiddempers. Airsoft-wapens zijn niet toegelaten. Alle werkende vuurwapens, vergunningsplichte en verboden wapens volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie in beslag genomen worden en PV zal opgesteld worden.

Toegelaten Wapens

Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van piepschuim, karton en dies meer. Voorwerpen die manifest als speelgoed bedoeld zijn voor kinderen tot 14 jaar (bijv. een plastieken éénkleurig waterpistool); voorwerpen die er manifest niet uitzien als een bestaand wapen (bijv. een lightsaber uit Star Wars, een phaser uit Star Trek); zwaarden en sabels die geen deel uitmaken van de lijst voorzien onder “op (Rétro) Made In Asia niet toegelaten wapens”. We gaan Steve van Minecraft dus niet tackelen omdat hij met een kartonnen diamanten zwaard staat te zwaaien. Die zal niet meteen een cosplayer-saté maken.
U mag, binnen de gebouwen van Brussels of Namur Expo, vrij rondlopen met de op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens tijdens (Rétro) Made In Asia. Het is verboden om met de op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens rond te lopen buiten de gebouwen van Brussels of Namur Expo. Tijdens uw verplaatsing van en naar Brussels of Namur Expo dient u de op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak). Het is tevens te allen tijde verboden om de op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van Brussels of Namur Expo. Achtergelaten op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens zullen beschouwd worden als verloren voorwerp (zie artikel 11 van dit reglement).

Podiumwapens

Namaakwapens die niet in de categorie van “op (Rétro) Made In Asia toegelaten wapens” vallen (met uitzondering van airsoft-wapens), doch ook niet als Toegelaten Wapen kunnen beschouwd worden (bijv. een nagemaakt wapen dat lijkt op een wapen uit Stargate) kunnen enkel gebruikt worden op het podium (bijv. in het kader van de cosplay wedstrijd) of in een afgesloten onderdeel van de Fan Village.

De (Rétro) Made In Asia-podiumwapens mogen op het podium gebruikt worden alsook in een stand van de fan village voor zover deze niet toegankelijk is voor het publiek, doch u mag hiermee niet rondlopen op (Rétro) Made In Asia. Tijdens uw verplaatsing van en naar Brussels of Namur Expo dient u de (Rétro) Made In Asia-podiumwapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak), omdat je volgens de nationale wetgeving niet met wapens mag rondlopen in het openbaar. Wanneer u niet op het podium noch in de afgesloten stand bent, dient het (Rétro) Made In Asia-podiumwapen opgeborgen te zitten zodat het niet zichtbaar is. Het is tevens te allen tijde verboden om de (Rétro) Made In Asia-podiumwapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van Brussels of Namur Expo. Achtergelaten (Rétro) Made In Asia-podiumwapens zullen worden beschouwd als verloren voorwerp (zie artikel 11 van dit reglement).

Bij twijfel tot welke categorie uw wapen behoort, vermeldt u dit dan aan de kassa, alwaar men u zal doorverwijzen naar de bevoegde persoon bij de Weapon Check. Tot deze persoon in kwestie u meegedeeld heeft tot welke categorie uw wapen behoort, is het u verboden dit uit zijn afgesloten verpakking te halen.

Artikel 3.§ 1. : Als verboden wapens worden beschouwd:

 • Antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, en blindmakende laserwapens;
 • Brandwapens;
 • Wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artil- leriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1°, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, bommen, torpedo’s en granaten;
 • Submunitie;
 • Spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels en blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp;
 • Degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
 • Knotsen en wapenstokken;
 • Vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • Draagbare tuigen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische of diergeneeskundige hulpmiddelen;
 • Voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
 • Vouwgeweren boven kaliber 20;
 • Werpmessen;
 • Nunchaku’s
 • Werpsterren;
 • Vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk: – geluiddempers; – laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen; – richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel en nachtkijkers; – mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen;
 • Door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een nieuwe ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben;
 • Voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.
 • Inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium bevatten. [Wet van 11 mei 2007, inwerkingtreding: 20-06-2009].
Scroll naar top

Belangrijk bericht :

Made in Asia 2020 wordt afgelast omwille van de heropleving in de COVID-19-crisis. We zien elkaar terug op 12, 13 en 14 maart 2021.

Toen Made in Asia in maart 2020 al voor een eerste keer werd uitgesteld wegens de coronacrisis, leefde iedereen in de hoop dat we elkaar in september zouden terugzien voor een spetterend anime- en manga-evenement in Brussels Expo. Maar helaas keert het virus vandaag in België sterker terug met een heropleving van besmettingen.

Hoewel er in de Made in Asia-community een grote interesse is om er samen opnieuw een fandom-feest van te maken (dankjewel!), is het ethisch en deontologisch gezien de betere optie om de september-editie af te gelasten. We kunnen onmogelijk de gezondheid van de talrijke fans en exposanten garanderen, zelfs met een hele resem extra veiligheidsmaatregelen. De huidige besmettingsgraad en de aard van het Made in Asia-evenement als enorme indoor markt- en ontmoetingsplaats is in dit ongeziene klimaat een onmogelijke combinatie.

Made in Asia en Heroes dragen op deze manier hun steentje bij in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, samen met de federale en lokale overheden. Een ‘Hero’ zijn betekent immers niet onoverwinnelijk zijn, maar vooral de moed hebben om te doen wat je moet doen, ook in zware tijden. Daarom doen we bij dezen ook een oproep om je zo goed mogelijk aan de basisregels en extra maatregelen van de overheid te houden, opdat we dan op 12, 13 en 14 maart 2021 zorgeloos kunnen samenkomen.

We werken nu al aan de voorbereidingen van het 2021-festival en we pompen met plezier al onze energie in de organisatie van deze langverwachte reünie. Het wachten zal tergend lang zijn, maar het zal het waard zijn. Dat beloven we!

Praktische ticket-info :

 • De 2020-tickets blijven geldig voor de editie van 2021.
 • U hoeft geen verdere stappen te ondernemen. Het zal volstaan om simpelweg uw tickets van 2020 te tonen aan de ingang van Made in Asia in maart 2021.
 • U zal ook de mogelijkheid krijgen om een terugbetaling aan te vragen, tot en met 31 augustus, die dag dus inbegrepen. Al wie een ticket bezit, zal heel binnenkort een e-mail ontvangen waarin de te volgen stappen beschreven staan. De terugbetalingen kunnen enkel en alleen via die mail aangevraagd worden.

In de tussentijd: draag zorg voor jezelf en voor anderen. Samen komen we uit deze crisis en later kunnen we sterker dan ooit onze gemeenschappelijke passies vieren.

Aarzel niet om ons een bericht te sturen als u vragen heeft of iets niet helemaal begrijpt. We staan paraat voor u!

Veel moed en geluk,

Het Made in Asia-team